Punaisen Ristin lippu liehumassa lipputangossa

Hallinto ja päätöksenteko Länsi-Suomen piirissä

Kuva: Petteri Hakala

Punaisen Ristin paikallisesta toiminnasta päättää paikallisosaston hallitus, ja sitä toimeenpanevat eri toimintaryhmien vastuuvapaaehtoiset. Länsi-Suomen piirin toimintaa ohjaa piirin hallitus. Korkeinta päätösvaltaa piirissä käyttää piirin vuosikokous, joka muodostuu paikallisosastojen valitsemista edustajista. Vuosikokous valitsee piirin hallituksen.

Jäsenet ovat päätöksenteon perusta

Jokainen Suomen Punaisen Ristin jäsenmaksun maksanut 15 vuotta täyttänyt voi osallistua päätöksentekoon ja äänestää oman paikallisosastonsa kevät- ja syyskokouksissa. Osaston luottamushenkilöt valitaan syyskokouksessa. 

Lisäksi jäsen voi vapaaehtoisena hakeutua myös toimintaryhmän vastuuvapaaehtoiseksi. Eri toimintaryhmien vetäjät koordinoivat ja kehittävät ryhmän toimintaa yhdessä siihen kuuluvien vapaaehtoisten ja osaston hallituksen kanssa.

Jos vaikuttaminen paikallisesti kiinnostaa sinua, ota yhteyttä oman paikkakuntasi osastoon.

Piirin hallituksen jäsenet

Jokiranta Harri (Seinäjoki), puheenjohtaja
Hämäläinen Taina (Karstula), varapuheenjohtaja

Brisk-Mosander Kristiina (Vaasa)
Heinonen Minna (Laukaa)
Järvenoja Marko (Lestijoki)
Keskinen Raimo (Jalasjärvi)
Koivisto Harri (Keuruu)
Koivumäki Sinikka (Ilmajoki)
Linnala Maija (Suolahti)
Luoma-aho Sami (Jyväskylä)
Mustajärvi Matti (Kaustinen)
Ojajärvi Jarmo (Alajärvi)
Pannula Markku (Kaustinen)
Timonen Henna (Kurikka)

Tero Hintsa, esittelijä
Jooel Niittynen, sihteeri

Piirin hallinto

Punainen Risti on järjestönä sitoutunut avoimeen päätöksentekoon. Tällä sivulla julkaisemme piirin edellisten kokousten pöytäkirjat siltä osin, kun päätökset ovat julkista tietoa.

Piirin hallituksen pöytäkirja 7/2023

Piirin hallituksen pöytäkirja 8/2023

Piirin hallituksen pöytäkirja 1/2024 (tiivistelmä)

Kokouksissa 2-3 käsiteltiin ei julkisia asioita

Piirin hallituksen pöytäkirja 4/2024 (tiivistelmä)

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin kokous järjestetään Saarijärvellä 27.4.2024. Piirin kokous käyttää ylintä valtaa piirissä ja sen tehtävänä on muun muassa hyväksyä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valita piirin hallituksen jäsenet erovuroisten tilalle. Piirin vuosikokouksessa päätöksiä tekevät osastojen valitsemat edustajat. Tältä sivulta löydät piirin kokouksen materiaalit.

Vuosikokouksen kutsu 2024
Vuosikokouksen ohjelma 2024
Vuosikokouksen esityslista 2024
Vuosikokouksen valtakirja 2024

Talousarvio 2024
Toimintasuunnitelma 2024

Tilintarkastuskertomus 2023
Tilinpäätös 2023
Toimintakertomus 2023

Vaalitoimikunnan ehdotus vuosikokoukselle 2024
Vaalitoimikunnan asettaminen vuosikokouksessa 2024