Ihmisiä kävelemässä rivissä pellon keskellä.

Punaisen Ristin Satakunnan piiri

Kuva: Jussi Partanen / Suomen Punainen Risti

Tervetuloa Punaisen Ristin Satakunnan piirin sivuille.

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piiri toimii Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien alueilla. Piirimme alueella toimii 29 paikallisosastoa ja noin 1500 aktiivista vapaaehtoista. Jäseniä meillä on noin 4000. 

SPR on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminta perustuu Geneven sopimuksiin sekä lakiin (238/2000) ja asetukseen (827/2017). 

SPR:n perustehtävänä on avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen, jota toteutamme eri toimintamuodoilla. Toimintamme kulmakivenä ovat Punaisen Ristin seitsemän periaatetta

Olet lämpimästi tervetullut osaksi Punaisen Ristin maailmanlaajuista auttamisen ketjua!

Toimintamme

Ensiapua koskevat tiedot ovat usein kaukana ajatuksissa, mutta kun jotakin tapahtuu ensiaputaitoja saatetaan tarvita. Haluaisitko lähteä vahvistamaan omaa ensiapuosaamistasi?

Punaisen Ristin osastojen ensiapuryhmissä voit harjoitella ensiapua ja valmiuteen liittyivä asioita. Voit kouluttautua oman kiinnostuksesi mukaan ja lähteä esimerkiksi päivystämään erilaisiin tilaituuksiin.

Lue lisää Satakunnan ensiapuryhmistä.

Henkisen tuen toimintaryhmien tehtävänä on toimia henkisen ensiavun antajina viranomaisten tukena. Ryhmää voidaan hälyttää aina kun on tarvetta henkiselle tuelle, esimerkiksi onnettomuuden uhrien ja heidän omaisten tukemiseen tai kadonneen ihmisen etsintöihin omaisten tueksi.  

Lue lisää henkisen tuen toiminnasta. 

 

Punainen Risti järjestää vuosittain useita valtakunnallisia keräyskampanjoita. Kampanjoiden lisäksi Punainen Risti voi tarvittaessa käynnistää hätäapukeräyksen esimerkiksi ison luonnonkatastrofin sattuessa.

Lue lisää keräyksistä.

Punainen Risti tarjoaa monenlaista tekemistä ja mahdollisuuksia lapsille ja nuorille! Harrastuksesta saattaa olla hyötyä, kun suunnistat kohti unelmiesi ammattia tai työtä. Punaisessa Ristissä on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia yleishyödyllisiä ja arvostettuja taitoja, vastuun ottamista ja omaan lähiympäristöön vaikuttamista.

Lue lisää lasten ja nuorten toiminnasta.

Punaisen Ristin tehtävä on tukea haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ympäri maailman, minkä vuoksi pakolaisina tulleiden maahanmuuttajien auttaminen on yksi ydintehtävistämme. Osallistumalla pakolaisten kotoutumista tukevaan toimintaan olet osa kansainvälistä humanitaarisen avun ketjua!

Lue lisää monikulttuurisesta toiminnasta

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta on enemmän kuin ruokaa. Se on kohtaamisia, keskusteluja ja osallisuutta tukevaa ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa.

Toiminta vahvistaa alueellista verkostoyhteistyötä ja tarjoaa toiminnan paikkoja uusille vapaaehtoisille, myös ruoka-avun saajista nousseille. Ruoka-aputoimintaa on myös se, että tarjoamme omaa osaamistamme muiden ruoka-aputoimijoiden järjestämiin ruokajakeluihin esimerkiksi Terveyspisteen tai kohtaamiskahvilan muodossa

Lue lisää ruoka-avusta.

Punaisen Ristin terveydenedistämistyön parissa vapaaehtoiset keskustelevat seksuaaliterveyteen, päihteisiin ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä asioista.

Terveyden edistämisen ohjelmissa välitetään tietoa, järjestetään tapahtumia ja kannustetaan ihmisiä huolehtimaan omasta ja lähiyhteisönsä terveydestä, ehkäisemään tapaturmia ja hankkimaan erilaisia arjessa selviytymisen taitoja.

Lue lisää terveyden edistämisestä.

Punainen Risti on varautunut siihen, että se on valmis auttamaan heti, kun jotain sattuu. Tätä kutsutaan valmiustoiminnaksi. Lue lisää valmiustoiminnasta.

Yli puolet suomalaisista on kokenut yksinäisyyttä jossain elämän vaiheessa. Kuka tahansa voi jäädä yksin. Punainen Risti välittää vapaaehtoisia ystäviä toisen ihmisen läsnäoloa kaipaaville.

Lue lisää ystävätoiminnasta.

640
Auttajakurssille osallistunutta vuonna 2024
Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyö
Tapahtumat ja koulutukset
Tapahtumat ja koulutukset