Ihminen hymyilee ja katsoo kameraan.

Ystävätoiminta Länsi-Suomen piirissä

Kuva: Ville Salminen / Suomen Punainen Risti

Kuka tahansa voi tulla mukaan ystävätoimintaan ja olla ystävä yksinäiselle. Jos sinulla on kyky kuunnella ja olla läsnä, olet sopiva vapaaehtoiseksi ystäväksi. Erityistaitoja ei tarvita.

Vapaaehtoistoiminnan kautta alkunsa saaneet ystävyyssuhteet ovat hyvin samanlaisia kuin tavalliset, luottamukselliset ystävyyssuhteet. Ystävät tapaavat toisiaan ja viettävät aikaa heille itselleen sopivalla tavalla.

Yhdessä ystävän kanssa voi tehdä monenlaisia, molempia kiinnostavia asioita kuten jutella, lukea lehtiä, ulkoilla, käydä konsertissa tai kahvilla. Yhteinen ajanvietto ystävän kanssa voi olla myös jokin molemmille mieluisa harrastus. Ystävän kanssa yhdessä päätätte miten, milloin ja missä haluatte tavata. 

Etsi lähin ystäväkurssi Oma Punainen Risti -sivustolta paikkakuntahaulla tai käy ystäväkurssi verkossa.

Jos haluat tietää mitä ystävätoimintaa juuri sinun paikkakunnallasi on tarjolla, ota yhteyttä Punaisen Ristin paikallisosastoon tai piiritoimistoon.

Ikääntyneelle yksin asuvalle vapaaehtoisen ystävän säännölliset vierailut tuovat turvallisuuden tunnetta ja iloa yksinäiseen arkeen. Usein pelkkä läsnäolo riittää, mutta vapaaehtoisen ystävän seura usein rohkaisee ikäihmistä lähtemään liikkeelle kodin ulkopuolellekin. 

Nuoren kaveria kaipaavan ja vapaaehtoisen ystävän yhdistämme ottaen erityisesti huomioon molempien osapuolten mielenkiinnon kohteet ja toiveet yhteisestä tekemisestä. Ystävän kanssa voi myös viettää aktiivista aikaa, esimerkiksi harrastaa, käydä elokuvissa, kahvilla, matseissa tai keikoilla. 

Maahan muuttaneelle vapaaehtoinen ystävä voi olla korvaamaton tuki. Ystäväksi maahan muuttaneelle ihmiselle tai perheelle voi ryhtyä yksin, yhdessä puolison, perheen tai ystävän kanssa. Voitte tehdä yhdessä arkisia asioita kuten käydä kävelyllä, laittaa ruokaa tai vaikka tutustua lähiympäristön nähtävyyksiin.

Kahdenväliseen ystävätoimintaan pääset mukaan käymällä ystäväkurssin

Kertaluonteinen ystävätoiminta on vastikkeetonta, ensisijaisesti ikääntyviä palvelevaa pienimuotoista ja kertaluontoista koti- ja asiointiapua. Kertaluonteisen ystävätoiminnan vapaaehtoiset voivat toimia saattajana esimerkiksi lääkärikäynneillä. Kertaluonteisia keikkoja vapaaehtoisille välittävät ystävätoiminnan välittäjät, jotka ottavat yhteyttä halukkaisiin vapaaehtoisiin yhdessä sovitun mallin mukaisesti. 

Kertaluonteinen ystävätoiminta sopii sinulle, jos et halua sitoutua säännölliseen toimintaan, mutta haluaisit olla avuksi satunnaisesti. 

Palvelutalossa tai hoivakodissa asuvalle vapaaehtoisten ystävän vierailu tai virkistyshetki tuo kaivattua vaihtelua ja piristystä arkeen. Vapaaehtoisena voit vierailla säännöllisesti vaikka juttuseurana tai auttaa esimerkiksi ulkoilussa, järjestää tilaisuuksia ja ryhmätoimintaa – yksin tai yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. Saat tähän vapaaehtoistehtävään tarvittavat tiedot laitosystäväkurssilta. 

Vapaaehtoisena voit ohjata erilaisia ryhmiä ja kerhoja tai auttaa vaikka erilaisten tapahtumien ja retkien järjestämisessä. Voit lähteä mukaan jo olemassa olevaan toimintaan tai ideoida uutta toimintaa paikallisosaston tuella. 

Ryhmät voivat olla virkistystoimintaa palvelutaloissa tai muissa laitoksissa, mutta myös esimerkiksi avoimia kohtaamiskahviloita tai vertaiskokoontumisia, joissa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat kokoontuvat yhteen keskustelun tai toiminnan merkeissä. Myös maahan muuttaneille ja mielenterveyskuntoutujille järjestetään ryhmätoimintaa. Toiminta voi olla monikielistä. 

Vankilavierailijana viet muurien taakse tuulahduksen vankilan ulkopuolelta. Arkeen paluu on vangille helpompaa, kun yhteys siviilielämään ei ole katkennut kokonaan. Vankilavierailijana toimit osana vankilavierailijaryhmää ja kehitätte oman alueenne toimintaa yhdessä. Vankilavierailijana toimiaksesi sinun pitää olla omassa elämässäsi tasapainoisessa tilanteessa ja täyttänyt 25 vuotta. Vankilavierailijatoimintaa toteutetaan alueellamme Vaasan ja Jyväskylän vankiloissa. 

Ikäihmisten hyvinvointi
Ikäihmisten hyvinvointi
Tuki ystävävälityksille
Tuki ystävävälityksille
Nuorten ystävätoiminta
Nuorten ystävätoiminta