Ihmisiä metsässä. Yksi näyttelee loukkaantunutta, mutta näyttää paukkua.

Valmiustoiminta Länsi-Suomen piirissä

Kuva: Petteri Kivimäki

Perustehtävämme on auttaa, kun ihminen on avun tarpeessa.

Punaisella Ristillä on erityinen tehtävä avustaa viranomaisia kriiseissä ja onnettomuuksissa. Geneven sopimusten ja muiden humanitaarisen oikeuden sopimusten mukaan Punaisella Ristillä on erityinen oikeus antaa konfliktien aikana humanitaarista apua ja suojella uhreja. Apuumme voi luottaa kaikkialla Suomessa ja maailmalla.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Punaisen Ristin koordinoima, lähimmäisten apuna ja viranomaisten tukena toimiva verkosto, joka tarjoaa koulutettuja vapaaehtoisia viranomaisten tueksi auttamistehtäviin. Vapepan toiminta on sen arvojen mukaisesti vapaaehtoista, viranomaisia tukevaa, pyyteetöntä, organisoitua ja koulutettua, kansalaistoimintaa.

Rakennamme luottamusta olemalla lähellä ja läsnä. Luottamusta tarvitaan erityisesti, kun autamme äkillisessä tilanteessa tai kriisin keskellä. Puolustamme Punaisen Ristin oikeutta antaa humanitaarista apua.

Länsi-Suomen valmiustoiminta

Äkillisissä onnettomuustilanteissa, kuten esimerkiksi tulipaloissa, Punaisen Ristin osastot tarjoavat neuvontaa ja käytännön apua onnettomuuden uhreille ja heidän omaisilleen. Tieto avun tarpeesta Punaiselle Ristille voi tulla viranomaisilta, muilta yhteistyökumppaneilta tai suoraan onnettomuuden uhreilta.

Punainen Risti voi järjestää apua tarvitseville esimerkiksi henkistä tukea, vaatteita, ruokaa ja hätämajoituksen ensimmäisiksi vuorokausiksi. Äkillisissä onnettomuustilanteissa osaston käytettävissä on Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston varoja. Katastrofirahastoa ylläpidetään keräystoiminnalla.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on yli 50 järjestön tai muun yhteistyötahon verkosto, jonka hälytysryhmät useimmiten hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä tai auttamaan evakuoinneissa.

Suomen Punainen Risti toimii Vapepan yhteysjärjestönä ja koordinoi Vapepan toimintaa yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta.

Vuonna 1964 perustetussa Vapepassa toimii Länsi-Suomen piirin alueella n. 3500 vapaaehtoista yli 300 hälytysryhmässä. Vapepan vapaaehtoiset ylläpitävät valmiuspäivystys- ja hälytysjärjestelmiä ja välittävät viranomaisten tukipyyntöjä mm. SPR:n osastoille.

Vapepan toimintaan voi tulla mukaan jokainen, joka haluaa auttaa muita käytännönläheisellä tavalla. Vapepan paikallistoimikunnat järjestävät tarvittavan etsinnän, ensihuollon tai viestitoiminnan peruskoulutuksen kaikille vapaaehtoisille. Lähde mukaan Vapepan toimintaan.

Kotimaan avun tehtävät konkretisoituvat usein ensihuoltotehtävinä. Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on huolehtia ihmisten perustarpeista ja tukea heidän selviytymistään kriisitilanteessa. Ensihuolto tukee viranomaisten toimintaa, lisäksi järjestö voi osallistua myös pelastajien huoltoon järjestämällä esimerkiksi muonituksen pelastustöihin osallistuville.

Ensihuoltotoiminnassa voi olla mukana eri järjestöjen eri-ikäisiä ja erilaisen koulutustaustan omaavia vapaaehtoisia (ystävätoiminta, ensiapu, henkinen tuki, kerääjät jne.).