Mitä Punaisen Ristin piirit ja osastot tekevät?

Suomen Punainen Risti on yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Pidämme huolta heikoimmista ja autamme kriisien sattuessa. Vapaaehtoisuus on yksi perusperiaatteistamme: kotimaan toimintamme perustuukin omissa paikallisosastoissaan toimivien koulutettujen vapaaehtoisten apuun.

Suomen Punaisen Ristin kymmenet tuhannet vapaaehtoiset osallistuvat paikallisten osastojen toimintaan eri puolella Suomea. He toimivat monenlaisissa tehtävissä aina ystävätoiminnasta ruoka-apuun. Tutustu erilaisiin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin.  

Osastot myös ylläpitävät toiminta- ja auttamisvalmiutta omalla paikkakunnallaan. Kriisin tai onnettomuuden sattuessa ne tarjoavat paikallista apua.  

Punaisen Ristin 12 piirin työntekijät tukevat paikallisosastojen auttamistoimintaa. Piirit järjestävät alueensa vapaaehtoisille muun muassa koulutuksia ja tapahtumia, joissa vapaaehtoiset voivat oppia uusia taitoja ja jakaa kokemuksiaan. Piirien tehtäviin kuuluu myös alueellisen varautumisen ja auttamisvalmiuden ylläpitäminen sekä yhteydenpito alueen viranomaisiin.