Skriv en alt-text här

Österbottens svenska distrikt

Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt har 34 aktiva avdelningar med mångsidig verksamhet. Vårt distrikt sträcker sig från Kristinestad i söder till Karleby i norr. Välkommen med i vår verksamhet!

Du når oss på osterbotten@redcross.fi och kan besöka oss på Nedre torget 1 A i Vasa. Vårt kansli är öppet måndagar till torsdagar kl. 10-15. 

 

Vår verksamhet

Röda Korsets uppgift är att stärka individens och allmänhetens beredskap och på detta sätt öka samhällets tålighet vid krissituationer. 

Läs mera här.

En av Finlands Röda Kors viktigaste principer är att människor ska bry sig om sin egen och sina medmänniskors hälsa. Vi organiserar verksamhet, utbildar och kör kampanjer som berör ämnet.

Läs mera här.

Samhällsverksamheten inom distriktet hjälper och stöder avdelningarna att identifiera de lokala behoven och fokuserar på de svaga i samhället. Vår målsättning är att främja mångfald och välkomna alla med i verksamheten. Vi utvecklar nätverk och samarbetar aktivt med myndigheter och andra aktörer i lokalsamhället.

Läs mera här.

Syftet med den integrationsfrämjande verksamheten i distriktet är att stärka invandrares deltagande i samhället, verka för goda samhällsrelationer och dubbelriktad integration. Våra frivilliga är engagerade i verksamheten genom bland annat språkklubbar, inredning av lägenheter för kvotflyktingar, hjälplager, hobbyverksamhet, olika typer av utbildningar och evenemang.

Läs mera här.

Röda Korset erbjuder meningsfull och varierande verksamhet för människor i alla åldrar. För unga erbjuds både specifikt ungdomsinriktad verksamhet och möjligheten att vara en del av organisationens alla verksamhetsområden, exempelvis vänverksamheten, beredskapen eller det integrationsfrämjande arbetet. 

Läs mera här. 

Till österbottens svenska distriktets frivilliga
Till österbottens svenska distriktets frivilliga
Österbottens svenska distriktets Här och Nu
Österbottens svenska distriktets Här och Nu